Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd, ten minste één maand vóór  1 januari of 1 juli bij de secretaris, door middel van een uitschrijfformulier of brief. Mondelinge opzegging wordt niet geaccepteerd. De plicht tot betaling van contributie en instrumenthuur blijft bestaan, zolang een lid nog niet alle verenigingseigendommen (instrument, kleding en bladmuziek) heeft ingeleverd.