Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per 1 januari of per 1 juli. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email worden opgezegd
via het opzegformulier. Dit formulier is te vinden op de OneDrive ledenpagina of aan te vragen bij de ledenadministratie.
Terugbetaling van contributie vanwege tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. De plicht tot betaling van contributie en instrumenthuur blijft bestaan, zolang een lid nog niet alle Verenigingseigendommen (instrument, kleding en bladmuziek) heeft ingeleverd.
Het opzegformulier kun je mailen aan de ledenadministratie.